Otoklav Validasyonu

Otoklav Validasyonu

Otoklavlar EN 13060 ve EN 285 standartlarına göre validasyonu gerçekleştirilmektedir. Sizin tesisinizde gerçekleştirilecek çalışmalar sonrasında toplanan numuneler laboratuarlarımızda analiz edilerek tüm sonuçlar raporlanmaktadır.

Otoklav validasyonu çalışması için aşağıdaki adımlar izlenmektedir;

  • Validasyon protokolünün hazırlanması,
  • Cihaz prob doğrulamasının gerçekleştirilmesi,
  • Vakum testi gerçekleştirilmesi,
  • Isı penetrasyonu için (boş/dolu) tekrarlı döngüler gerçekleştirilmesi,
  • Bu döngüler esnasında standartlara uygun sayıda bağımsız datalogger ile sonuçların kayıt altına alınması,
  • Tüm süreci sonuçları ile birlikte anlatır validasyon raporunun hazırlanması.