Tarafsızlık Politikası

Tarafsızlık Politikası

OXİGEN ANALİZ‘in yapısı, TS EN ISO/IEC 17020, TS EN ISO/IEC 17025, Standartları Doğrultusunda ve ilgili diğer rehberlerin prensipleri çerçevesinde kendisine müracaatta bulunan tüm firmalara eşit ve tarafsız olarak, yaptığı analiz, deney ve laboratuvar hizmetleri ile ilgili güveni verecek şekilde oluşturulmuş ve kuruluş içinde tarafsızlığın önemi iletilmiştir.

OXİGEN ANALİZ tarafsızlığa ilişkin risklerini belirlemiş olup, sunduğu hizmetlerden kaynaklanan riskleri de risk analizi ile analiz etmekte,  tanımlamakta ve dökümante etmektedir. Tüm bu risk analizleri laboratuvar faaliyetleri esnasında ortaya çıkacak veya tarafsızlığı tehlikeye atacak risklere karşın önlemleri tanımlamaktadır.

OXİGEN ANALİZ’in yapısı laboratuar faaliyetleri sürecinde tarafsızlığının güvencesini verecek şekilde dizayn edilmiştir.

Bütün personelin ticari, mali veya diğer baskılardan uzak çalışması gizlilik sözleşmeleri ve laboratuvar faaliyetlerinde görev alacak personeller ve yöneticiler için taahhütnameler ile de garanti altına alınmıştır. Personelin, başka hiçbir işveren nezdinde tam süreli ya da kısmi süreli olarak çalışamayacağı, ortak olamayacağı iş sözleşmeleriyle garanti altına alınmıştır.

OXİGEN ANALİZ’in tüm çalışanlarının ücretleri yapmış oldukları satışa, analize ve sonucuna bağlı değildir. OXİGEN ANALİZ, yapmış olduğu bütün işlerle ilgili gizlilik ve güvenliği, çalışanlarla yapmış olduğu sözleşmelerle sağlamaktadır.

GENEL MÜDÜR

Mehmet BADİLLİ