Skip to main content

Tarafsızlık Politikası

Oxigen Analiz’in yapısı, TS EN ISO/IEC 17020, TS EN ISO/IEC 17025 ve OIC/SMIIC 35 Standartları ve ilgili diğer rehberlerin prensipleri çerçevesinde kendisine müracaatta bulunan tüm firmalara eşit ve tarafsız olarak yaptığı muayene faaliyeti hizmetleri, analiz, deney ve laboratuvar hizmetleri ile ilgili güveni verecek şekilde oluşturulmuş ve kuruluş içinde tarafsızlığın önemi iletilmiştir. Oxigen Analiz tarafsızlığa ilişkin risklerini belirlemiş olup, sunduğu hizmetlerden kaynaklanan riskleri de risk analizi ile analiz etmekte, tanımlamakta ve dokümante etmektedir. Tüm bu risk analizleri muayene faaliyetleri ve laboratuvar faaliyetleri esnasında ortaya çıkacak veya tarafsızlığı tehlikeye atacak risklere karşın önlemleri tanımlamaktadır.

Oxigen Analiz’ in yapısı muayene faaliyetleri ve laboratuvar faaliyetleri sürecinde tarafsızlığının güvencesini verecek şekilde dizayn edilmiştir.

Yöneticiler; muayene ve laboratuvar faaliyetlerinde, kararları ve faaliyetleri etkileyebilecek her türlü ticari, mali, idari ve diğer baskılardan uzak tarafsız bir yapı oluşturulduğunu Üst Yönetim Gizlilik, Dürüstlük ve Tarafsızlık Beyanı’ imzalayarak beyan etmiştir. Muayene ve laboratuvar faaliyetinde görev alacak tüm personelin ticari, mali veya diğer baskılardan uzak çalışacağı ‘Personel Gizlilik, Dürüstlük ve Tarafsızlık Beyanı’ ile garanti altına alınmıştır.

Personelin, başka hiçbir işveren nezdinde tam süreli ya da kısmi süreli olarak çalışamayacağı, ortak olamayacağı iş sözleşmeleriyle garanti altına alınmıştır.

OXİGEN ANALİZ’in tüm çalışanlarının ücretleri yapmış oldukları muayene sayısına, satışa, analiz sayısına ve deney sonucuna bağlı değildir.

OXİGEN ANALİZ yapmış olduğu muayene ve laboratuvar faaliyeti hizmetleri ile ilgili yeterlilik, tarafsızlık, karar verme veya çalışmalarla ilgili dürüstlüğe olan güveni azaltacak herhangi bir faaliyette bulunmayacağını çalışanlarla yapmış olduğu sözleşmelerle sağlamaktadır.

Genel Müdür
Mehmet BADİLLİ

 

P02/Rev02/01.04.2023
Yayın Tarihi: 01.02.2019
01.04.2023

Call Now Button