İçme & kullanım Suyu

İçme & kullanım Suyu

Oxigen Laboratuvarları olarak, içme suları ve kaynak sularını analizleri de yapmaktadır. Uzman laboratuvarlarımız, potansiyel olarak zararlı bakterileri teşhis etmeye yönelik mikrobiyolojik analizler ile ağır metaller, PCB’ler ve dioksinler de dahil olmak üzere, radyoaktivite, kalıntı ve bulaşanları tespit amaçlı kimyasal analizler gerçekleştirir.

Lejyoner hastalığı riskini yönetmek amacıyla Legionella pneumophila’yı tespit etmeye yönelik özel analiz hizmeti sunmaktadır. Halka açık  havuzlar ve spalarda su güvenliğini  sağlamak için su kalitesi ile ilgili kontrollerin yanı sıra tarım amaçlı kullanılan suyun kalitesi ve endüstriyel proseslerde kullanılan su yada kentsel ve endüstriyel atık sularla ilgili kontroller de yapılmaktadır. Kirlenmeyi sınırlandırmak, kritik öneme sahip ortamlarda bakteri gelişimini önlemek ve Legionella veya Pseudomonas gibi diğer belirli kirleticilerin seviyelerini izlemek için önleyici tedbirler oluşturur.