Skip to main content

Ülkemizde yüzme havuzlarının tabi olacağı sağlık esasları ve şartları T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından son olarak 3 Mart 2011 tarihli ve 27866 sayılı [Değişiklik; 15 Aralık 2011 tarihli ve 28143 sayılı] Resmi Gazete ’de yayımlanan “Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Ve Şartları Hakkında Yönetmelik” ile bildirilmiştir.

Bu yönetmelikte yüzme havuzlarında olması gereken;

“Ek-1 Kimyasal özellikler”

“Ek-2 Fiziksel özellikler”

“Ek-3 Mikrobiyolojik özellikler”

belirtilmiş olup teknik personelimiz tarafından numune alma ve analiz yapma yetkisine sahiptir.

Call Now Button