Skip to main content

Sanayi ve evsel atıklar, yaygın olarak atık sular olarak bilinirler, hem suyun hem de toprağın kirliliği için potansiyel bir kaynaktır.

Onların izlenmesi ve tedavisi, insan sağlığının güvenliğini ve çevreye saygılı olmasını sağlar. Oxigen Laboratuvarları olarak, atık suların izlenmesi ve iyileştirilmesi planlarını desteklemek için bir dizi numune alma hizmeti ve analiz sunarız. Analizler, kaliteyi kontrol etmek için endüstriyel ve evsel atıkların karakterizasyonunu ve uluslararası çevre standartlarına ve yönergelere uyumu içermektedir. Hizmetler ayrıca balık, mikrotoks, mikro kabuklular (Daphnia similis), deniz yosunları vb. gibi akut ve kronik toksisite gibi ekolojik toksikolojik analizleri içerir.

Call Now Button