Skip to main content

Toksikologlarımız tıbbi cihazınızın güvenlik profilini anlamaya yardımcı olmak için toksikoloji değerlendirmeleri ve toksikolojik risk değerlendirmeleri yapılır.

ISO 10993-17’ye göre, Tıbbi Cihaz Testi, nihai ürün ve her bir kimyasal bileşikler için mevcut olan tüm toksisite ve insan maruz kalma risklerini tanımlar ve değerlendirirler.

Tıbbi Cihazların Biyolojik Değerlendirilmesi – Bölüm 17: Sızabilir Maddeler İçin Kabul Edilebilir Sınırların Belirlenmesi

Call Now Button