Skip to main content

Tıbbi cihazların, değişik yöntemler ile sterilizasyon prosesine tabi tutulmalarında sonra gerçekleştirilen Sterilite testleri ile sterilizasyon sürecinin doğruluğunun kontrolü sağlanır.

Testin sonunda üreme olması durumunda sterilizasyon prosesi yeniden gözden geçirilmelidir.

Sterilite analizleri aşağıdaki standartlara göre gerçekleştirilir.

TS EN ISO 11737-2-Tıbbi cihazların sterilizasyonu – Mikrobiyolojik yöntemler – Bölüm 2: Bir sterilizasyon sürecinin tarifi, geçerli kılınması ve sürdürülmesinde gerçekleştirilen sterilite deneyleri

European Pharmacopeiae(E.P) 2.6.1-Sterility

USP 38 NF 33 (85)

Call Now Button