BI Sterilite Testi

BI Sterilite Testi

Sterilizasyon yapılan sistemlerin kontrolü için sterilizatör içine yerleştirilen indikatörün sterilizasyon prosesinden sonra steril olup olmadığının kontrol edilmesi için yapılır.

Test, indikatörün prospektüs bilgisine göre belirlenmektedir.

ISO 11737-2 standardına göre test edilecek indikatör ürünlerle birlikte aynı sterilizasyon  gerçekleştirilir.