BI Spor Testi

BI Spor Testi

Biyolojik indikatör üzerinde bakteri sporlarının sayısını tespit etmek amacıyla yapılır.

Geri kazanılan ve dilue edilen bakterilerin ekimi gerçekleştirilir. İnkübasyon sonrası sayımı yapılan bakterilerin gerçek dilusyon faktörleri ile çarpıldıktan sonra raporlanır.