Su & Çevre

Su & Çevre

Laboratuvarımız Havuz Suları Yönetmeliği kapsamında numune alma ve analiz yapmada akredite olup TC Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından “Numune Alma ve Analiz Yapma” yetkisine sahiptir. Ayrıca içme ve kullanım sularında İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliği’nde yer alan tüm Mikrobiyolojik ve Kimyasal analizler de laboratuvarımızda yapılmaktadır.

Diğer Analiz ve Servislerimiz