Deterjan

Avrupa’da The Detergents Regulation (EC) Regulation (EU) No 259/2012 ve 27 Ocak 2018 tarihli, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Deterjanlar Hakkında Yönetmelik kapsamında piyasaya arz edilen deterjanların ve deterjanlarda kullanılan yüzey

aktif maddelerin, insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı yüksek seviyede koruma sağlamak ve serbest dolaşımlarını temin etmek üzere usul ve esasları düzenlenmiştir.

Talep edilen analizlerin bazıları,

Anyon Aktif Madde Tayini

Katyon Aktif Madde Tayini

Toplam Aktif Madde Tayini

PH Tayini

Suda Çözünmeyen Madde Miktarı Tayini

Klorür tayini

Sodyum Hidroksit Tayini

Etilendiamin Tetra Asetat (EDTA) Tayini

Sıvı Formülasyonlarda Düşük Kaynama Noktalı Solventlerin Tayini

Toplam Alkalinite Tayini

Ca Bağlama Gücü Tayini

Aktif Oksijen, Sodyum Perborat ve Sodyum Perkarbonat Tayini

Tuz Tayini

Karbonat Tayini

Toplam Fosfor- Sodyum Tripoli Fosfat (STPP) Tayini

Oksijen Aktivatörü Tetra Asetil Etilen Diamin (TAED) Tayini

Fosfor (V) Oksit Miktar Tayini

Zeolit Miktar Tayini

Toplam Silika Miktarı Tayini

İnorganik Sülfatların Miktarı Tayini

Sabun Tayini