Kalite Yönetimi

3

Oxigen Analiz Laboratuvarı Olarak;

Deney hizmetlerimizi müşteri şartları ve yasal şartlara uygun, her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan uzak, müşterilere ait gizli bilgilerin ve tescilli hakların korunmasını sağlayarak gerçekleştirmeyi,

İyi mesleki ve teknik uygulama şartlarını sağlayarak, yetkinlikleri ve yeterlilikleri eğitimlerle desteklenen, konusunda uzman personel tarafından; müşteri ihtiyaçlarına en uygun ulusal veya uluslararası güncel metotları ve teknolojiyi kullanarak tarafsız, bağımsız karar verme ve doğruluk ilkeleri çerçevesinde hizmet vermeyi,

TS EN ISO/IEC 17025 standardı doğrultusunda kurulmuş olan yönetim sistemimizi tüm personelimizin katılımı ile uygulamayı, geliştirmeyi ve etkinliğini sürekli iyileştirmeyi,

Müşteri odaklı bir yaklaşımla hizmet kalitemizi daha da artırmayı ve çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürmeyi taahhüt ederiz.

Laboratuvar;

Feragat Beyanı

Gıda Analiz Talep Formu

Atık Su Analiz Talep Formu

Muayene;

Şikayet Kayıt – İtiraz Formu

Şikayet ve İtiraz Yönetimi Prosedürü