Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

OXİGEN ANALİZ LABORATUVARI olarak faaliyetlerimizi gerçekleştirdiğimiz süre içerisinde elde edilen veya oluşturulan bütün bilgilerin yönetiminden yasal yükümlülükler doğrultusunda sorumlu olduğumuzu Gizlilik Politikası içerisinde beyan etmekteyiz.

OXİGEN ANALİZ LABORATUVARI kamuya açık hale getirmek istediği bilgi hakkında müşterilerini önceden mail veya dilekçe ile bilgilendirmektedir.

OXİGEN ANALİZ LABORATUVARI bilginin müşteri tarafından kamuya açık hale getirildiği veya laboratuvarla müşteri arasında anlaşma olduğu durumlar haricinde diğer tüm bilgileri özel bilgi olarak değerlendirip bu bilgileri mahrem bilgi olarak kabul etmektedir.

OXİGEN ANALİZ LABORATUVARI gizli bir bilgiyi açıklamaya, kanunen zorunlu olduğu veya sözleşmeden kaynaklı olarak yetkili kılındığı durumlarda, kanunen yasaklanmadıkça, müşteri yada ilgili şahıs, açıklanacak bilgi konusunda mail yada dilekçe ile haberdar edilmektedir.

OXİGEN ANALİZ LABORATUVARI müşterileri dışındaki kaynaklardan elde edilen müşteri hakkındaki bilgiler, müşterisiyle laboratuvar arasında gizli kalmaktadır. Bu bilgilerin sağlayıcısı OXİGEN ANALİZ LABORATUVARI tarafından gizli tutulmaktadır.

Yasal olarak gereken haller dışında; laboratuvar adına faaliyet gösteren tüm çalışanlar, laboratuvar faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi esnasında elde edilen tüm bilgileri gizli tutacaklarını İş sözleşmeleri ve Personel Taahhütlerinde beyan etmektedir.

GENEL MÜDÜR

Mehmet BADİLLİ