Skip to main content

Oxigen Laboratuvarları olarak yağlarda, yağ asitleri kompozisyonu (trans, doymuş, doymamış, EPA, DHA vb.), kolesterol, toplam yağ, sterol kompozisyonu, tokol bileşenleri analiz edilmektedir. Ayrıca katı ve sıvı yağlarda kalitenin belirlenmesine yönelik parametreler (iyot sayısı, sabunlaşma sayısı, peroksit sayısı, serbest yağ asitliği, sabunlaşmayan madde miktarı vb. rutin analizler), hayvansal ve bitkisel kaynaklı yağlarda yabancı yağların tespiti, gıdalarda kullanılan su ve organik bazlı boyalar laboratuarımızda yapılan diğer rutin analizlerdir.

Yağlar taklit ve tağşişe oldukça müsait bir ürün grubudur. Analizler yağların kalitesinin bir göstergesidir.

Oxigen analiz laboratuvarları olarak yağ analizlerine hizmet sunmaktayız.

Call Now Button