Yağ Analizleri

Yağ Analizleri

Oxigen Laboratuvarları olarak yağlarda Test ve analiz kapsamında yağ asitleri kompozisyonu (trans, doymuş, doymamış, EPA, DHA vb.), kolesterol, toplam yağ, sterol kompozisyonu, tokol bileşenleri, katı ve sıvı yağlarda kalite parametrelerinin belirlenmesi (iyot sayısı, sabunlaşma sayısı, peroksit sayısı, serbest yağ asitliği, sabunlaşmayan madde miktarı vb. rutin analizler), hayvansal ve bitkisel kaynaklı yağlarda yabancı yağların tespiti, gıdalarda kullanılan su ve organik bazlı boyalar laboratuarımızda yapılan diğer rutin analizlerdir.

Yağlar taklit ve tağşişe oldukça müsait bir ürün grubudur. Analizler yağların kalitesinin bir göstergesidir.

Oxigen analiz laboratuvarları olarak yağ analizlerine hizmet sunmaktayız.