POPs

POPs

“Kalıcı Organik Kirletici Maddeler (KOKlar, POPs), fotolitik, kimyasal ve biyolojik bozunmaya karşı direnç göstermeleri nedeniyle doğaya salındığında çok uzun zaman süreleri boyunca ayrışmadan kalan belirli birtakım fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip, doğal veya insan kaynaklı organik bileşiklerdir.

Koklar genellikle toksisite, kalıcılık, bio-birikim, uzun mesafe taşınım ana başlıkları altında incelenir.

Küresel önlem açısından öncelikle ele alınan ve “Kirli Düzine” olarak adlandırılan 12 adet Kalıcı Organik Kirleticiler şunlardır:

 • Pestisitler: Aldrin, Klordan , DDT, Dieldrin, Endrin, Heptaklor, Hekzaklorobenzen, Mireks, Toksafen.
 • Sanayi Kimyasalları: PoliklorluBifeniller (PCBler), Hekzaklorobenzen (HCB), Mireks.
 • İstenmeden Üretilen KOKlar: Dioksinler, Furanlar, Hekzaklorobenzen.PCBs

Bunlara ilave olarak 16 adet yeni KOK daha tespit edilmiştir ve sözleşme kapsamına dahil edilmiştir. Bunlar:

 • Alpha hexachlorocyclohexane
 • Beta hexachlorocyclohexane
 • Chlordecone
 • Decabromodiphenyl ether (Commercial mixture, c-DecaBDE)
 • Hexabromobiphenyl
 • Hexabromocyclododecane
 • Hexabromodiphenyl ether and heptabromodiphenyl ether (Commercial octabromodiphenyl ether)
 • Hexachlorobutadiene
 • Lindane
 • Pentachlorobenzene
 • Pentachlorophenol and its salts and esters
 • Perfluorooctane sulfonic acid (PFOS), its salts and perfluorooctane sulfonyl fluoride (PFOSF)
 • Polychlorinated naphthalenes
 • Short-chain chlorinated paraffins (SCCPs)
 • Technical endosulfan and its related isomers
 • Tetrabromodiphenyl ether and pentabromodiphenyl ether (Commercial pentabromodiphenyl ether)

Teknik ekibimiz, yüksek teknolojik ekipmanlar ile beraber, POP’ların tespit etmektedir.