Skip to main content

Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH), iki veya daha fazla yoğunlaştırılmış benzen halkalı geniş bir kimyasal madde yelpazesini (yaklaşık 500) içerir. Düşük uçuculukları nedeniyle, bazı istisnalar dışında (naftalin) VOC olarak kabul edilmezler ve yarı uçucu organik bileşikler (SVOC) olarak sınıflandırılırlar. Üç ila beş halkadan oluşan PAH atmosferde hem gaz hem de partikül olarak meydana gelebilir, beş veya daha fazla halka ile karakterize edilenler esas olarak katı formda meydana gelir. Düşük su çözünürlüğü, organik maddeye yapışma kapasiteleri ve lipitlerde ve birçok organik çözücüde iyi çözünürlükleri ile karakterize edilirler. Birkaç PAH, IARC (1987) tarafından “muhtemel” veya “insanlara olası kanserojenler” olarak sınıflandırılırken benzo (a) piren son zamanlarda (2008) kategori 1’de “insanlara kanserojen” olarak yeniden sınıflandırılmıştır. Çevresel matrislerde yaygın olarak bulunanlar arasında benzo (a) piren, benzo (b) floranthene, benzo (k) floranthene, indeno (1,2,3-c, d) piren, benzo (a) antrasen, benzo (j ) fluoranten ve dibenzo (a, h) antrasen, chrysene.

Uzman kadromuz ve yüksek teknolojik cihazlarımız ile sizlere hizmet sunmaktayız.

Call Now Button