Organik Asitler

Organik Asitler

Asidik özelliği gösteren organik bileşikler için organik asit ifadesi kullanılmaktadır. Organik asitlerin yapıları karbon iskeletine dayalıdır. En yaygın organik asitler şunlardır: bütürik, fumarik, formik, probiyonik, sorbik, setik, sitrik ve malik asitler ve bunların tuzları. Organik asitler, bitkisel ve hayvansal organizmalarda saf olarak bulunmaktadır. Ancak doğal yollardan da elde edilmektedir. Organik asitler hayvan vücudunda kullanıldığı ve metabolize olduğu zaman, açığa karbondioksit ve su çıkmaktadır. Bu özelliği esas alınarak bugün organik asitler hayvan beslenmesinde ve karma yem üretiminde koruyucu ve verimi arttırıcı katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Son yıllarda antibiyotiklerin yasaklanması ile hayvan beslenmesinde bunların yerini organik asitler almıştır.

Organik asitler en fazla yem ve hammaddelerinde mikotoksin üremesini önlemek amacı ile kulanılmaktadır. Mikotoksinler hayvanların verimlerini düşürmekte ve sağlık sorunlarına, hatta ölümlere neden olmaktadır. Organik asitler aynı zamanda yemlerin ve hammaddelerin depolarda saklama süresini arttırılmaktadır. Karma yem hammaddeleri genelde, maya, mantar ve bakteri çeşitleri ile kontamine durumundadır. Uygun ortamı buldukları anda bunlar hızla çoğalmakta ve bu yemlerle beslenen hayvanların verimlerini düşürmekte, hatta hayvanlarda ciddi sağlık problemlerine yol açmaktadır.