Multitoksinler

Multitoksinler

Farklı mikotoksinler gıdaları kirletebilir veya ürünleri besleyebilir ve sağlıklarını tehlikeye atabilir.

Multitoksinler için başlıcaları; Aflatoksinler, Okratoksin, Deoksivanelon, Patulin, Zearelon, HT-2, T-2, Citrinin vb. denilebilir.

Onların varlığı, gıda ürününü gıda zincirinin farklı seviyelerinde ve düzensiz bir şekilde kirleten küflerin büyümesine bağlıdır. Örnekleme prosedürleri bu nedenle analiz edilecek numunenin partiyi temsil etmesini gerektirir.

Gıda ürünlerinde analiz alanında OXIGEN Laboratuarlarının büyük deneyimi, farklı gıda matrislerine özgü analitik prosedürleri multitoksinler için uygulanmaktadır.