Skip to main content

Farklı mikotoksinler eş zamanlı olarak gıdaları kirletebilir ve insan ve hayvan sağlığını tehlikeye atabilir.

Multitoksinler için başlıcaları; Aflatoksinler, Okratoksin, Deoksinivalenol, Patulin, Zearelon, HT-2, T-2, Citrinin vb. denilebilir.

Onların varlığı, gıda ürününü gıda zincirinin farklı seviyelerinde ve düzensiz bir şekilde kirleten toksik metaboliti olan küflerin büyümesine bağlıdır. Örnekleme prosedürleri bu nedenle analiz edilecek numunenin partiyi temsil etmelidir.

Gıda ürünlerinde yapılan analizlerde OXIGEN Laboratuarlarının büyük deneyimi, farklı gıda matrislerine özgü analitik prosedürleri bulunmakta ve bunları multitoksin analizlerinde kullanmaktadır.

Call Now Button