GDO

GDO

Ulusal ve ve Uluslararası yasalara göre, canlı bir organizma genetiği doğal yol ile doğada meydana gelmeyecek şekilde değiştirilmesi şeklinde oluyor ise Genetik olarak Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) denir.

Bu, farklı türlerde (transgenik), genlerin bir canlıdan diğerine aktarılmasına ve/veya gen dizilimlerinin değiştirilmesine izin veren genetik mühendisliği teknikleri kullanılarak yapılmıştır.

Farklı GDO türleri vardır; bunların çoğu ilk tarama için kullanılan ortak dizileri (örneğin FMV, 35S promotörü ve NOS terminator) içerir. Nitel ve nicel analiz, birçok mısır, soya fasulyesi, pamuk, pirinç, kanola, şeker pancarı vb için uluslararası yöntemler kullanılarak gerçekleştirilebilir.

Teknik uzmanlarımız, tüm gıda, yem ve katkı maddeleri matrikslerinde kalitatif (nitel) ve kantitatif (nicel) GDO analiz hizmetlerini PCR yöntemi ile sunmaktadır.