Skip to main content

Ulusal ve ve Uluslararası yasalara göre, canlı bir organizma genetiği doğal yol ile doğada meydana gelmeyecek şekilde değiştirilmesi şeklinde oluyor ise Genetik olarak Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) denir.

Bu, farklı türlerde (transgenik), genlerin bir canlıdan diğerine aktarılmasına ve/veya gen dizilimlerinin değiştirilmesine izin veren genetik mühendisliği teknikleri kullanılarak yapılmıştır.

Farklı GDO türleri vardır; bunların çoğu ilk tarama için kullanılan ortak dizileri (örneğin FMV, 35S promotörü ve NOS terminator) içerir. Nitel ve nicel analiz, birçok mısır, soya fasulyesi, pamuk, pirinç, kanola, şeker pancarı vb için uluslararası yöntemler kullanılarak gerçekleştirilebilir.

Teknik uzmanlarımız, tüm gıda, yem ve katkı maddeleri matrikslerinde kalitatif (nitel) ve kantitatif (nicel) GDO analiz hizmetlerini PCR yöntemi ile sunmaktadır.

GDO’da Bakılan Eventler

BİTKİ TÜRÜ EVENT ADI
MISIR MON810
DAS1507
DAS59122
GA21
MIR604
MON863
MON88017
MON89034
BT11
NK603
T25
3272
MIR162
MON87460
DAS40278-9
5307
MON 87411
4114
MZHG0JG
MON 87427
MON 87403
BİTKİ TÜRÜ EVENT ADI
SOYA MON89788
MON 40-3-2
A2704-12
MON87701
A5547-127
DP356043
MON87705
MON87708
MON87769
CV127
DP305423
DAS 81419-2
DAS 44406-6
DAS 68416-4
MON 87751
FG72
BİTKİ TÜRÜ EVENT ADI
PAMUK MON531
MON1445
MON15985
281-24-36
3006-210-23
GHB614
T304-40
MON88913
LL25
GHB 119
KANOLA RT73
MS8
RF3
T45
MS1
TOPAS19/2
MON88302
ŞEKER PANCARI H7-1
PİRİNÇ LL62

Call Now Button