Skip to main content

Kalıcı Organik Kirleticiler Dioksin, Furanlar ve PCB’ler

“Dioksin” olarak isimlendirilen bileşen grubu birden çok klor bağlı dioksinler, furanlar ve klorlu bifenillerden oluşur. Gıda ve yemlerde yasal mevzuatlarda limitlendirilmiş ve resmi kontrolü yapılan 7 dioksin, 10 furan ve 18 klorlu bifenil (PCB) bileşiği bulunur.

Dioksinler ve furanlar özel olarak üretilmeyen, özellikle endüstriyel faaliyetler sonucunda klor varlığında organik bileşenlerin yüksek sıcaklıklara maruz kalmasıyla oluşan bileşiklerdir. PCB’ler 1970 yılına kadar özel olarak üretilmiş ve sanayinin birçok kolunda kullanılmıştır. 1970 yılında yasaklanmış olmasına rağmen, sistemlerde ve birçok ortamda hala bulunabilmektedir.

Dioksin adı verilen bileşik grubunun toksik etkisi çalışmalarda ortaya konulmuş ve önemli derecede karsinojenik etkileri tespit edilmiştir. 2,3,7,8-TCDD olarak bilinen dioksin bileşiğinin toksik etkisi aflatoksinlerden 600 kat daha fazladır.

Dioksinler bir başka temel özelliği ise lipofilik olmalarıdır. Bu özelliği ise onlara vücutların yağ dokularında çözünebilme özelliği sağlıyor. Bundan dolayı biyobirikime uğrayıp vücuttan atılamıyor. Özellikle et, süt yumurta ve su ürünleri başta olmak üzere tüm yağlı gıdalarda dioksinler temel kirleticiler olma özelliği mevcudiyeti oluşturabilmektedir.

Teknik ekibimiz GC-HRMS cihazı ile “Dioksin” bileşiklerini yüksek hassasiyet ile tespit etmektedir.

Call Now Button