Ağır Metal & Mineraller

Ağır Metal & Mineraller

Oxigen Laboratuvarları olarak; gıda maddeleri, yemler, içme suları ve su ile ilgili ürünler ve bunların ambalaj malzemelerinde, bir takım minerallerin ve ağır metallerin analizlerini gerçekleştirmekteyiz. Başlıca analizi yapılan mineraller sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir, bakır, fosfor, çinko, krom, kobalt, nikel, selenyum ve mangan gibi elementlerdir. Analizi yapılan ağır metaller ise kurşun, arsenik, kadmiyum, kalay ve civa gibi elementlerdir.

Mineraller, doğada başka elementler ile karışık veya bileşik durumda bulunan ve normal sıcaklıkta katı durumda olan ya da kimyasal yöntemlerle elde edilen inorganik maddelerdir. Doğada oldukça fazla bulunan bu inorganik maddeler, insan vücudunun yaklaşık yüzde 4’ünü oluşturmaktadır. Oransal olarak bu kadar az miktarda bulunmasına rağmen mineraller,vücutta kan ve kemiklerin oluşmasında, sinir fonksiyonlarının sağlıklı bir şekilde sürdürülmesinde, kasların güçlenmesinde ve vücut sıvılarının oluşumunda son derece etkili bir role sahiptir.

Oxigen Analiz Laboratuvarı olarak son teknolojik cihazlarda ağır metal ve mineral analizinde hizmet vermekteyiz.