Silikon Malzemeler

Silikon Malzemeler

Silikon üretiminde çeşitli maddeler kullanılır. Birçoğu yiyeceğe geçebilir. AB düzeyinde, gıda ile temas eden malzemeler ve eşyalarda kullanılan silikon için gereksinimleri belirleyen belirli bir uyumlaştırılmış düzenleme yoktur.

Bununla birlikte, gıda ile temas eden silikon hakkında Avrupa kılavuzu vardır.

Bunlardan biri, Avrupa Konseyi tarafından yayınlanan Karar Res AP 2005 (5). Bu çözünürlük silikon üretiminde kullanılabilen maddelerin bir listesini içerir. Liste olumlu bir yetkili madde listesi değildir, ancak maddeler kullanıldığında alınacak önlemleri değerlendirirken dayanmak için kullanılabilir. Ek olarak, çözünürlük, toplam migrasyon için 10 mg / dm2’lik bir sınır değer belirtir. Gıda ile temas eden tüm malzemeler ve silikondan yapılmış ürünler bu limite uymalıdır.

Silikonlar, Özel Mevzuatı Bulunan veya Özel Mevzuat Oluşturulması Planlanan Madde ve Malzeme Grupları içerisinde bulunmaktadır.