Kağıt & Karton

Kağıt & Karton

Kağıt ve kartondan yapılan gıda ambalaj malzemeleri bugün uyumlaştırılmış Avrupa mevzuatı kapsamında değildir.

Bununla birlikte, bu tür gıda ile temas eden malzemeler ayrıca

EC (No.) 1935/2004

Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas Eden Madde Ve Malzemeler Yönetmeliği kapsamındadır ve  gereklilikleri yerine getirmek zorundadır.