Cam & Seramik Malzemeler

Cam & Seramik Malzemeler

84/500/EEC sayılı Gıda ile Temas Eden Seramik Malzemeler Hakkında Konsey Direktifine paralel olarak, Yürürlüğe Alınmış Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas Eden Seramik Malzemeler Tebliği (Tebliğ No: 2012/30) seramik ürünler için kuralları belirler.

Komisyon Direktifi, seramik eşyalardan gıda maddelerine geçmesine izin verilen maksimum kurşun ve kadmiyum miktarlarını belirleyen kuralları belirler.

Cam

Cam sektörü için henüz AB düzeyinde uyumlu bir mevzuat mevcut değildir.

Bununla birlikte, bu tür gıda ile temas eden malzemeler ayrıca;

EC (No.) 1935/2004

Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas Eden Madde Ve Malzemeler Yönetmeliği kapsamındadır ve  gereklilikleri yerine getirmek zorundadır.