Gıda Güvenliği

Güvenilir gıda üretirken dikkat edilecek en önemli husus gıdanın fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik risklere karşı korunmasıdır. Tükettiğimiz gıdalardaki bu risklere karşı önlem almak, vücudumuzu korumak için yapmamız gereken en temel husustur. Bunun da en kolay yolu tükettiğimiz gıdaların analizlerinin yapıldığını kontrol etmektir.

1.) Fiziksel Riskler: Gıdanın üretimi, depolanması ve taşınması sırasında maruz kalabileceği her türlü risklerdir. Fiziksel risklerin belirlenmesinde yapılacak analizler etkili olacaktır.

2.) Kimyasal Riskler: Tüketime sunulan gıdalara ilave edilen ya da bulaşan kimyasal ve katkı maddeleri olabilir. Bu durumlarda gıdanın güvenilirlik açısından sorgulanması gerekir. Bu kimyasal riskler;

  1. Dioksinler
  2. Toksinler
  3. Pestisitler
  4. Ağır Metaller
  5. Tüm katkılar
  6. Alerjenler
  7. Diğer kimyasal maddeler olarak sınıflandırabilir.

3.) Biyolojik Riskler: Gıdalarda istenmeyen mikroorganizmaların bulunması biyolojik risklere neden olur. Bu mikroorganizmalar bulundukları ortamda hemen çoğalıp sağlığımızı olumsuz etkileyecek risk faktörleri oluşturabilirler. Böyle bir durumda da gıdaların güvenilirliği ortadan kalkar.

Bir diğer risk ise, genetiği değiştirilmiş organizmalar(GDO)’ın tükettiğimiz gıdalarda bulunmasıdır. GDO’lu gıdaların tüketimi sonucunda ortaya çıkabilecek durumları öngörmek pek mümkün değildir.

Gıdalardaki tüm bu riskleri ortadan kaldırmak ve gıda güvenilirliğini arttırmak için, temel analizlerin yapılması gerekmektedir. Analizleri yapılan ve bu doğrultuda içerikleri beyan edilen ürünler, güvenilir gıda olarak tüketici sunulacaktır.

İnandığımız değer yargılarında, tükettiğimiz gıdaların içerikleri bizim için oldukça önemlidir. Özellikle Müslüman toplumlarda gıdaların helal gıda olup olmadığı etiketlerinde beyan edilmelidir. Tükettiğimiz gıdalarda domuz eti ve domuz ürünlerinin olup olmadığı DNA düzeyinde yapılan analizler ile ortaya çıkarılmaktadır. Gıda içeriklerinin doğru bir şekilde etiketlenmesi ve tüketici açısından güvenilir marka olmanın şüphesiz en kolay yolu ürünlerde gerekli analizlerin yapılmasıdır.

Bir cevap yazın