Skip to main content

Doğa, kendi döngüsünde çeşitli felaketlere gebe kalmaktadır. Bu felaketler hem kendi seleksiyonundan hem de insanoğlu tarafından oluşmaktadır. İstenmeyen bu gibi durumlar gıdalara zarar verebilmektedir. Özellikle yangınlar, çevresel atıklar, savaşlarda kullanılan bombalar, ateşli ağır silahlar, depremler, seller, volkanik patlamalar gibi felaketler doğada istenmeyen okside hidrokarbonları açığa çıkarmaktadır. Ortaya çıkan bu kimyasalların en zehirlisi ise dioksinler, furanlar ve PCB’lerdir.  Bu dioksin kimyasalları aynı zamanda kanserojenik etkiye de sahiptirler.

Dioksin furan ya da PCB molekülerinin okside hidrokarbon olmaları dışındaki ortak özellikleri lipofilik (yağı seven) ve hidrofobik (su sevmeyen) olmalarıdır. Bu durum dioksin moleküllerine yağda çözünme özelliği katmaktadır. Özellikle süt ve süt ürünleri, deniz canlıları ve hayvansal tüm gıdalar dioksin konjonerlerini yapısında bulundurabilirler hatta bu dioksin moleküllerini sürekli biriktirirler.

 

Gıdalardaki Dioksin furan ya da PCB moleküleri tespit edilmediği takdirde insanlar için bir çok sağlık riski ortaya çıkabilir.

Dioksin oluşumları ile alakalı var olan güncel örnekler ise aşağıdaki şekilde sıralanabilir.

  • ALMANYA’DA yemde çıkan dioksinler; Saxony eyaletinde WHO yasalarına göre 4760 çiftçi denetim altına alınmıştır. Üretilen ürünler analizlere tabi tutulmuştur. Bunlardan 4468 çiftçinin üretimleri durdurulmuş ve ağır yaptırımlar uygulanmıştır.
  • BELÇİKA; Belçika’da et ve et ürünlerinde çıkan dioksinler sonucunda, büyük bir kriz ortaya çıkmıştır. Ülke çapında 55000 adet dioksin analizi yapılmıştır. 500 adeti uluslararası laboratuvarlarda gerçekleştirilmiştir. Konu ile ilgili bütün Avrupa, Belçika gıdalarını izlemeye almıştır. Belçika hükümeti ise özel gıda güvenliği komitesi oluşturulmuştur.
  • İTALYA; İtalya‘da süt ve süt ürünleri grubunda çıkan dioksin sonucunda Avrupa’ya satılan bütün ürünler (mozerella) raflardan toplatılmıştır. Çıkış yapan bütün süt ve süt ürünleri grupları analize tabi tutulmuş ve izlemeye alınmıştır. İtalyan üreticilerle birlikte ülke, büyük bir ihracat krizine girmiştir.
  • HOLLANDA; Somon balığında çıkan dioksin; ülkenin ciddi zararlara uğramasına sebep olmuştur.

Dioksin krizi oluşmaması adına özellikle riskli ürün grupları olan süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, su ürünleri, hayvan yemleri ve yem katkıları muhakkak analize tabi tutulmalıdır.

Dioksinler kanser başta olmak üzere kalıtsal birçok hastalığa sebep olabilmektedir.

Call Now Button