Skip to main content

Avrupa’da The Detergents Regulation (EC) Regulation (EU) No 259/2012 ve 27 Ocak 2018 tarihli, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Deterjanlar Hakkında Yönetmelik kapsamında piyasaya arz edilen deterjanların ve deterjanlarda kullanılan yüzey aktif maddelerin, insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı yüksek seviyede koruma sağlamak ve serbest dolaşımlarını temin etmek üzere usul ve esasları düzenlenmiştir.

Talep edilen analizlerin bazıları,

  • Anyon Aktif Madde Tayini
  • Katyon Aktif Madde Tayini
  • Toplam Aktif Madde Tayini
  • PH Tayini
  • Suda Çözünmeyen Madde Miktarı Tayini
  • Klorür tayini
  • Sodyum Hidroksit Tayini
  • Toplam Alkalinite Tayini

Call Now Button