Skip to main content

TC Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Biyosidal Ürünler Yönetmeliği ve 12 Mart 2020 tarihinde yayınlanan Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile belirtilen kurallar Biyosidal ürünler için uygulanmaktadır.

Yönetmelikte biyosidal ürünler 4 ana grup ve toplamda 22 ürün tipinde sınıflandırılmıştır,

ANA GRUP: Dezenfektanlar

Ürün Tipi 1: İnsan hijyeni

Ürün Tipi 2: Doğrudan insanlar veya hayvanlara uygulanması amaçlanmayan

dezenfektanlar ve algisitler

Ürün Tipi 3: Hayvan hijyeni

Ürün Tipi 4: Gıda ve yem alanı

Ürün tipi 5: İçme suyu

ANA GRUP: Koruyucular

Ürün Tipi 6: Ürünleri depolama süresince koruyucular

Ürün Tipi 7: Film koruyucular

Ürün Tipi 8: Ahşap koruyucular

Ürün Tipi 9: Elyaf, deri, lastik ve polimerize materyal koruyucular

Ürün Tipi 10: Yapı materyalleri koruyucuları

Ürün Tipi 11: Sıvı soğutucu ve işleme sistemleri için koruyucular

Ürün Tipi 12: Slimisitler

Ürün Tipi 13: İşleme veya kesme sıvıları koruyucuları

ANA GRUP: Haşere Kontrol Ürünleri

Ürün Tipi 14: Rodentisitler

Ürün Tipi 15: Avisitler

Ürün Tipi 16: Mollusisitler, vermisitler ve diğer omurgasızların kontrolü için ürünler

Ürün Tipi 17: Pisisitler

Ürün Tipi 18: İnsektisitler, akarisitler ve diğer eklembacaklıların kontrolü için ürünler.

Ürün Tipi 19: Kovucular ve Çekiciler

Ürün Tipi 20: Diğer omurgalıların kontrolü

ANA GRUP: Diğer Biyosidal Ürünler

Ürün Tipi 21: Tutunma önleyici ürünler

Ürün Tipi 22: Mumyalama ve tahnitçi sıvıları

 • Biyosidal Ürünlerin Kimyasal Testleri
 • pH, Asitlik ve Alkalinite Tayini
 • Aktif Klor ve Sodyum Hipoklorit Tayini
 • Hidrojen Peroksit Tayini
 • Alkol Miktarı (Etil alkol, Metil alkol, İzopropil Alkol)
 • Bağıl Yoğunluk Tayini
 • İyot Tayini
 • Duyusal Analiz (Renk, Koku, Görünüm) ve Genel Özellik Tayini
 • Biyosidal Ürünlerin Antimikrobiyal Etkinlik Testleri
 • Bakterisidal Aktivitenin Değerlendirilmesi
 • Fungisidal Aktivitenin Değerlendirilmesi
 • Sporisidal Aktivitenin Değerlendirilmesi
 • Antibakteriyel Aktivitenin ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi
 • Klorhekzidin diglukonat
 • OPA ( Ortofitalaldehit)
 • 2-Phenoxyethanol

Call Now Button