Skip to main content

Öncü ve Güçlü

Bilimin öncülüğünde ulusal ve uluslararası normlara uygun teknolojik bir alt yapıya sahibiz. Alanımızla ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden güçlü bir aileyiz.

Dürüstlük ve Güven

Tüm paydaşlarımızla dürüstlük ve güvene dayalı ilişkiler kurarız. Yalnız hizmet verdiğimiz faaliyet alanında değil işbirliği içinde olduğumuz tüm kurum, kuruluş ve şahısların gizli bilgilerini ve tescilli haklarını koruruz.

Objektiflik ve Tarafsızlık

Faaliyetlerimizi objektif ve tarafsız bir şekilde yürütürüz. Doğayı ve insanlığı tehlikeye atacak her türlü davranıştan kaçınırız.

Saygı ve Bağlılık
Çalışanlarımızla ve iş birlikçilerimizle saygı çerçevesinde uzun vadeli ortaklıklar kurarız.

MİSYONUMUZ

Gizlilik ve tarafsızlık ilkelerine uygun olarak, ulusal ve uluslar arası kabul görmüş analiz metotlarıyla bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda , müşteri odaklı , girişimci ve yenilikçi ruhumuz ile doğru ve güvenilir hizmet sunmak.

VİZYONUMUZ

Doğaya ve insana saygılı ,dürüstlük doğruluk ve tarafsızlık ilkelerinden ödün vermeden, genç ve dinamik kadrosu ile güven kalite ve farklılığını gösteren rekabetçi ve üretken hizmet kuruluşu olmaktır.

Oxigen Analiz Laboratuvarı Olarak;
Deney hizmetlerimizi müşteri şartları ve yasal şartlara uygun, her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan uzak, müşterilere ait gizli bilgilerin ve tescilli hakların korunmasını sağlayarak gerçekleştirmeyi,

İyi mesleki ve teknik uygulama şartlarını sağlayarak, yetkinlikleri ve yeterlilikleri eğitimlerle desteklenen, konusunda uzman personel tarafından; müşteri ihtiyaçlarına en uygun ulusal veya uluslararası güncel metotları ve teknolojiyi kullanarak tarafsız, bağımsız karar verme ve doğruluk ilkeleri çerçevesinde hizmet vermeyi,

TS EN ISO/IEC 17025 standardı doğrultusunda kurulmuş olan yönetim sistemimizi tüm personelimizin katılımı ile uygulamayı, geliştirmeyi ve etkinliğini sürekli iyileştirmeyi,

Müşteri odaklı bir yaklaşımla hizmet kalitemizi daha da artırmayı ve çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürmeyi taahhüt ederiz.

Laboratuvar

Şikayet Kayıt Formu

Feragat Beyanı

Gıda Analiz Talep Formu

Şikayet Yönetimi Prosedürü

Atık Su Analiz Talep Formu

Muayene;

Şikayet

Kayıt –

İtiraz Formu

Şikayet ve İtiraz Yönetimi Prosedürü

Akreditasyon Kapsamı

Call Now Button