Skip to main content
84/500/EEC sayılı Gıda ile Temas Eden Seramik Malzemeler Hakkında Konsey Direktifine paralel olarak Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas Eden Seramik Malzemeler Tebliği (Tebliğ No: 2012/30) seramik ürünlerin analizini yürürlüğe almıştır.
Son haliyle gıda ile temas etmesi beklenen veya gıda ile temas etmekte olan veya bu amaç için üretilmiş olan seramik malzemelerden, gıdaya kurşun ve kadmiyumun muhtemel migrasyonunu belirlemektir.
ISO/IEC 17025 sistemine göre akredite olarak faaliyetleri göstermekte olan laboratuvarımızın uygun test koşulları altında tebliğe uygun olarak seramik malzemelerdeki analizleri ICP-MS cihazında gerçekleştirilmektedir.

Call Now Button