Skip to main content

Ambalaj malzemeleri dahil olmak üzere gıda ürünleri ile temas etmeyi amaçlayan tüm malzemeler ve ürünlerdir. Aynı zamanda çatal bıçak takımı, tabaklar, işleme makineleri, kaplar vb. gıda ile temas eden malzemeler olarak belirlenir.

Özellikle ilgili endüstride, gıda ile temas etmesi amaçlanan herhangi bir ürün veya malzeme:

  • İnsan sağlığını tehlikeye sokmamalı     ·
  • Gıda maddelerinin bileşiminde kabul edilemez herhangi bir değişikliğe neden olmaması     ·
  • Gıda maddelerinin organoleptik özelliklerinde herhangi bir bozulmaya neden olmaması beklenir.     ·

Oxigen Laboratuarları, testleri ile yasal gerekliliklere uyum göstermenize yardımcı olur.

 

Seramik Malzemeler

84/500/EEC sayılı Gıda ile Temas Eden Seramik Malzemeler Hakkında Konsey Direktifine paralel olarak Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas Eden Seramik Malzemeler Tebliği (Tebliğ No: 2012/30) seramik ürünlerin analizini yürürlüğe almıştır.

Son haliyle gıda ile temas etmesi beklenen veya gıda ile temas etmekte olan veya bu amaç için üretilmiş olan seramik malzemelerden, gıdaya kurşun ve kadmiyumun muhtemel migrasyonunu belirlemektir.

ISO/IEC 17025 sistemine göre akredite olarak faaliyetleri göstermekte olan laboratuvarımızın uygun test koşulları altında tebliğe uygun olarak seramik malzemelerdeki analizleri ICP-MS cihazında gerçekleştirilmektedir.

Plastik Malzemeler

Plastiklerden yapılan gıda ile temas eden malzemeler EC Yönetmeliği (No.) 1935/2004 ve Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas Eden Plastik Madde Ve Malzemeler Tebliği’nin (Tebliğ No: 2019/44) önemli bir kısmını oluşturur.

10/2011 sayılı AB Tüzüğü, 1 Mayıs 2011 tarihinde yürürlüğe girerek gıda ile temas etmesi amaçlanan plastik malzemeler ve nesneler için bir dizi özel gereksinim tanımlamıştır.

Plastik Yönetmeliğinde, üretimde kullanılabilecek maddeler, uygunluk testleri ve bir Uygunluk Beyanı verilmesi ile ilgili gereklilikleri belirlenmiştir.

Yetkili maddelerin listesi (monomerler, katkı maddeleri, üretim yardımcıları vb.).
10/2011 sayılı Komisyon Tüzüğü (AB), gıda ile temas için plastik üretiminde kullanılabilecek maddelerin kapsamlı bir listesini içermektedir. Listede ayrıca maddelerin nasıl kullanılabileceği ve migrasyon limiti veya kalıntı içeriğin limiti gibi spesifik gereksinimler olup olmadığı hakkında bilgiler de yer almaktadır.

Call Now Button